Start
Nap?d - Rolki ?a?cucha - odnawianie

Poni?szy artyku? opisuje jak zadba? czy te? odnowi? rolki prowadz?ce ?a?cuch w Yamaha XTZ 750 Super Tenere. W tym motocyklu wyst?puj? dwie takie rolki tj. grna i dolna. Ich zadaniem jest zapewnienie dostatecznego naci?gu ?a?cucha przy wi?kszych cz?sto skrajnych wychyleniach wahacza. Dotyczy to oczywi?cie przede wszystkim jazdy w terenie oraz jazdy z baga?em i pasa?erem. Obie rolki mocowane s? bezpo?rednio do ramy za pomoc? ?rub. Zarwno rolki, tulejki, podk?adki oraz ?ruby mocujce s? takie same w przypadku grnej i dolnej rolki. Rznic? da si? zauwa?y? wy??cznie przez dodatkow? podk?adk? ustalaj?c?, wyst?puj?c? wy??cznie przy dolnej rolce. Poni?ej standardowo galeria przed i po.

rolka-lancucha-yamaha01rolka-lancucha-yamaha02rolka-lancucha-yamaha03rolka-lancucha-yamaha04
Więcej…
 
Yamaha 1989 - Kierunkowskazy - odnawianie

Czas na renowacj? kierunkowskazw. Poni?ej dla zachety ma?a galeria typu "Before and After" :)

Supertenerextz750-01Supertenerextz750-02Supertenerextz750-03

Po latach eksploatacji z ca?? pewno?ci? uda nam sie poprawi? ich sprawno?? oraz estetyk?. Zach?cam do zapoznania si? z artyku?em rwnie? osoby posiadaj?ce inne modele motocykli, mo?e kogo? natchnie lub pomo?e. Poni?ej przedstawiam stan wyj?ciowy kierunkowskazw z motocykla Yamaha Super Tenere XTZ750, ktry sta? sobie d?uuuugo na dworze w Holandii.

kierunkowskazy-xtz750-01kierunkowskazy-xtz750-02kierunkowskazy-xtz750-03kierunkowskazy-xtz750-04kierunkowskazy-xtz750-05kierunkowskazy-xtz750-06

Prace odnawiania kierunkowskazw podzieli?em na poni?sze etapy. Je?eli interesuje ci?

Więcej…
 
Z?o?one, wycentrowane ko?a

Sta?a si? rzecz wielka - ko?a z?ozone!!! W?a?nie wrci?em z centrum centrowania od Pana Jacka z Rogalinka z pi?knie z?o?onymi i wycentrowanymi ko?ami. Kolejny etap osi?gni?ty a rado?? niczym nie zaburzona wr?cz szczera, dziecinna. Zapraszam do czterech poni?szych galerii. Pierwsza i druga  przedstawia ko?a przeznaczone do motoru z rocznika 1990' (anodowane) trzecia i czwarta natomiast dotyczy rocznika 1989 (malowane proszkowo).

ROCZNIK 1990 Ko?o przednie (Oryginalna anoda)

kolo-przednie-xtz750-00kolo-przednie-xtz750-01kolo-przednie-xtz750-02kolo-przednie-xtz750-03kolo-przednie-xtz750-06kolo-przednie-xtz750-07kolo-przednie-xtz750-08kolo-przednie-xtz750-09kolo-przednie-xtz750-10kolo-przednie-xtz750-11kolo-przednie-xtz750-13kolo-przednie-xtz750-14kolo-przednie-xtz750-15kolo-przednie-xtz750-16kolo-przednie-xtz750-17kolo-przednie-xtz750-18kolo-przednie-xtz750-19kolo-przednie-xtz750-20

Więcej…
 
Yamaha 1989 - Korek wlewu paliwa

Poni?ej par? informacji i zdj?? z renowacji korka paliwa w Yamaha XTZ750 rocznik 89. Korek wlewu rzecz pozornie ma?o wa?na ale z pewno?ci? nie zgodzi si? z tym twierdzeniem kto?, kto "walczy?" na stacji z wa?asnym korkiem w celu uzupe?nienia paliwa. Ja znalaz?em par? powodw ?eby zabra? si? za taki "przegl?d".

po pierwsze: bardzo ci??ko wchodzi w otwr baku (korozja, naloty)

po drugie: wk?adka zamka dzia?a raz po raz stawiaj?c opr to tu to tam

po trzecie: wk?adanie kluczyka i jego wyci?ganie jest k?opotliwe

po czwarte: wygl?d korka jest taki jaki? przykry....

po pi?te: nie dzia?a zasuwka przeciwkurzowa / opadowa

Na pocz?tek kilka fotek z serii "przed i po".

korek-wlewu-01korek-wlewu-02korek-wlewu-03korek-wlewu-10korek-wlewu-11korek-wlewu-13

Prace podzieli?em na cztery etapy:

  1. Demonta? korka i zamka
  2. Czyszczenie
  3. Ocynk
  4. Monta?
Więcej…
 

W?a?nie przygotowa?em wszystko co wg. mnie by?o potrzebne do z?o?enia k? na nowo. Przy odrobinie czasu opisz? wszystko w szczeg?ach. Poni?ej ma?a galeria z elementami k?. W takim stanie trafi?o do z?o?enia i centrowania do pana Jacka z Rogalinka. W galerii s? dwa komplety k? jedne z rocznika 89 malowane proszkowo na czarno oraz drugie anodowane (zachowany orygina?). Po z?o?eniu i wycentorwaniu podrzuc? par? kolejnych zdj??.

xtz-750-kolo-przednie-1989xtz-750-kolo-przednie-1990xtz-750-kolo-tylne-1989xtz-750-kolo-tylne-1990
 

Jedn? regeneracj? ju? opisa?em wcze?niej w artykule Yamaha 1989 - Renowacja zegarw i mo?na go oczywi?cie przeczyta? ale efekt w zestawieniu z tym przedstawionym ponizej wed?ug mnie jest marny. Poniewa? o gustach i wra?liwo?ci estetyczniej si? nie dyskutuje pozostawiam do w?asnej oceny ktre wykonanie si? bardziej podoba. Poni?ej ma?a galeria ze zdj?ciami w odpowiedniej kolejno?ci

  1. Stan wyj?ciowy
  2. Renowacja - Lakierowanie - opisane we wczesniejszym artykule
  3. Renowacja - Folia "Szczotokowane aluminium 3M" - opisane poni?ej
    zegary-xtz-750-1zegary-xtz-750-2zegary-xtz-750-3

Renowacja ktr? tutaj opisuj? jest zdecydowanie bli?sza orygina?owi i jest prosta do wykonania. Obecnie na rynku s? dost?pne r?nego rodzaju folie do oklejania w tym folia o kolorze i strukturze szczotkowanego aluminium ktra zdecydowanie nadaje si? do naszego zastosowania. Osobi?cie u?ywa?em foli? firmy 3M ale oczywi?cie mo?ecie u?y? innej cho?by 9W czy 7M U?miech. Czas na zdj?cia licznika po wykonanej pracy.

xtz750-01xtz750-02xtz750-03xtz750-04xtz750-05xtz750-06xtz750-07xtz750-08xtz750-09xtz750-10

Pomimo, ?e licznik przeszed? juz jedn? opisan? wcze?niej renowacj? i jego stan znacznie ju? odbiega od stanu wyj?ciowego postanowi?em pisa? ten artyku? tak jak gdyby poprzednia renowacja nie maia?a miejsca. Uwa?am ?e poprostu lepiej ?eby by?o to opisane krok po kroku. No to zaczynamy, poni?ej galeria stanu wyj?ciowego. 

Więcej…
 

Zestaw narz?dzi sewrwisowych w jaki fabrycznie wyposa?ono Yamah? XTZ 750 zachowa? si? w bardzo dobrym stanie. Jak na 22 lata (tyle ju? sobie licz?), mo?e ?wiadczy? to, ?e:

a) - s? wykonane z bardzo dobrego jako?ciowo materia?u i dobrego projektu

b) - Yamaha w ogle si? nie psu?a i narz?dzia nie by?y u?ywane.

Obstawiam opcj? zarwno pierwsz? i drug? U?miech.

Poni?ej galeria - pierwsze 4 zdj?cia wykonane jeszcze przed cynkowaniem a kolejne ju? po.

serwisowka-xtz750-01serwisowka-xtz750-02serwisowka-xtz750-03serwisowka-xtz750-04serwisowka-xtz750-1serwisowka-xtz750-2serwisowka-xtz750-3serwisowka-xtz750-4serwisowka-xtz750-5serwisowka-xtz750-7serwisowka-xtz750-8serwisowka-xtz750-9

Acha, wa?na rzecz - nie chceli mi przyj?? do cynkowania etui :)

 
Malowanie proszkowe I trua

Pierwsza tura pomalowanych elementw odebrana. Wi?kszo?? z nich by?a wcze?niej ocynkowana. Poni?ej zamieszczam zdj?cia na ktrych wida? ,?e elementy by?y malowane na dwa kolory tj. czarny po?ysk oraz srebrny. Szczeg?owe informacje dotycz?ce renowacji poszczeglnych elementw postaram si? przy odrobinie czasu przedstawi? w osobnych artyku?ach po?wi?conych renowacji konkretnych elementw. Dokumentacja fotograficzna powstaje na bie??co. Na zdj?ciach cz?sto widoczne s? elementy przynajmniej na dwa motory tak?e prosz? si? nie przejmowa?, ?e czego? wam brakuje ?miech. Niektrych elementw natomiast nie ma poniewa? trafi?y do poprawek do galwanizerni lub te? do malarni proszkowej tak wiec jak je odbior? umieszcz? je na stronie.xtz750-malowanie0995xtz750-malowanie0996xtz750-malowanie0997xtz750-malowanie0998xtz750-malowanie0999xtz750-malowanie1000xtz750-malowanie1001xtz750-malowanie1002xtz750-malowanie1003xtz750-malowanie1004xtz750-malowanie1005xtz750-malowanie1006xtz750-malowanie1007xtz750-malowanie1008xtz750-malowanie1009xtz750-malowanie1010xtz750-malowanie1011xtz750-malowanie1012xtz750-malowanie1013xtz750-malowanie1014xtz750-malowanie1015xtz750-malowanie1016xtz750-malowanie1017xtz750-malowanie1018xtz750-malowanie1019xtz750-malowanie1020xtz750-malowanie1021xtz750-malowanie1022xtz750-malowanie1023xtz750-malowanie1024xtz750-malowanie1025xtz750-malowanie1026xtz750-malowanie1027xtz750-malowanie1028xtz750-malowanie1030

 

Poni?ej zamieszczam kilka zdj?? ?rub w ktrych odnowiono pow?ok? chromow?. Yamaha XTZ750 nie ma wieu takich ?wiecide?ek z racji jej przeznaczenia turystyczno-b?otnego ?miech jednak par? da?o si? wy?uska?. xtz750_2007xtz750_2008xtz750_2009xtz750_2010xtz750_2011xtz750_2012xtz750_2012axtz750_2013xtz750_2014xtz750_2015xtz750_2016xtz750_2017xtz750_2018xtz750_2019xtz750_2020 Pochoromowane zosta?y nast?puj?ce

Więcej…
 
Przygotowanie do malowania proszkowego

Wczoraj (28.07.2012) przygotowa?em pierwsz? tur? cz??ci do malowania proszkowego. Sk?adaj? si? na ni? cz??ci wcze?niej ocynkowane oraz cz??ci aluminiowe ktre zosta?y wypiaskowane. Elementy ocynkowane zostan? tylko odt?uszczone natomiast wypiaskowane zosta?y odmuchane z py?u i odt?uszczone. Poni?ej zamie?ci?em par? zdj?? wybranych elementw po piaskowaniu.golengoleniekolo_przedniekolo_tylnekolo_tylne_xtz750naped_linkipiastapiasta_przedniapiasta_tylnapiasta_zembatkapolka_dolnapolka_gornaramkaramka_tylnariseryset_pasazerazaciski_xtz750zaciski_yamaha Do odt?uszczenia u?ywalem acetonu technicznego oraz

Więcej…
 
Yamaha 1989 - Renowacja siedzenia

Stan wyj?ciowy

Na pocz?tek par? zdj?? z serii przed i po :)

xtz-750-siedzenie1xtz-750-siedzenie2xtz-750-siedzenie3xtz-750-siedzenie4xtz-750-siedzenie7
Siedzenie niestety nie by?o w najlepszym stanie. Jedyne co dobre to fakt, ?e p?yta monta?owa oraz g?bka by?y dobr? baz? do planowanej odbudowy. Pomimo, ?e ca?y remont Yamahy ma by? bliski orygina?owi, postanowi?em, ?e przy siedzeniu zrobi? wyj?tek i zostanie ono zmienione w taki sposb aby  polepszy? komforty  jazdy we  dwjk?  na dalszych wypadach.
Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2
Copyright © 2017 Yamaha XTZ 750 Super Tenere.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

YAMAHA XTZ 750 1990

Artyku?y r?ne

Ostatni artyku? to:

Renowacja kierunkowskazw

Zapraszam:  Kierunkowskazy

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Ile pali twoja XTZ750